Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το τμήμα εφαρμογής θερμοδομών αναλαμβάνει την κατασκευή-επισκευή κάθε είδους πυρίμαχης επένδυσης. Με πλήρη μηχανολογική υποδομή εκτελεί έργα βάσει προδιαγραφών με συνεχή επίβλεψη από υπεύθυνους μηχανικούς διασφαλίζοντας την μέγιστη απόδοση ποιότητας χρόνου.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Για λογαριασμό των πελατών, τα τμήματα μελετών αναλύουν σενάρια πυριμάχων επενδύσεων και προβλέπουν τα κοστολόγια και τα ενεργειακά ή παραγωγικά οφέλη από πιθανές λύσεις. Οι μελέτες είναι μοναδικές και επικεντρωμένες στην παραγωγική διαδικασία των πελατών. Σε συνεργασία με την ITE (Industrial Tecnologies & Engineering srl), υποβάλλονται ολοκληρωμένες προσφορές για νέες μονάδες παραγωγής, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα προμήθειας σχεδίων κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον πελάτη.

GreekEnglish (United Kingdom)
Developed by KMAN